-strona główna

  INFORMACJE OGÓLNE
 -współczesne zagrożenia
 -definicje
 -zadania schronów i ukryć
 -schrony w Polsce
 -schrony w UE

  ZAGADNIENIA
  TECHNICZNE
 -dobór odporności
 -ogólne wymagania
  układy funkcjonalne:
 -wejścia i komunikacja
 -pom. funkcji podstaw.
 -pomieszczenia socjalne
 -pom. strefy technicznej
  ustroje nośne:
 -projektowanie
 -warstwy ochronne

  -literatura

  -o stronie

Literatura

Na prośbę Czytelników udostępniamy w celach dydaktycznych wybrane publikacje o tematyce schronów. Planowane jest rozszerzenie niniejszej strony o kolejne pozycje literatury.

Ogólnie o projektowaniu schronów

Podstawy zagadnień prawno-technicznych utrzymania schronów i ukryć dla ochrony ludności
Praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Szcześniaka.
Wydanie I, Wyd. WAT, Warszawa 2013.
Format: PDF, rozmiar 53MB.


Zasady kształtowania układów funkcjonalnych, ustrojów nośnych oraz warstw ochronnych schronów i ukryć
Autor: Zbigniew SZCZEŚNIAK
XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „EKOMILITARIS-2012”. Wyd. WAT, Warszawa, 2012.
Format: PDF, rozmiar 20MB.


Przygotowanie schronów i szczelin przeciwlotniczych
Autor: Kazimierz HANULAK
Szkolenie w zakresie OPL i PATOM, Wyd. TOPL, Warszawa, 1956, s. 90-103.
Format: PDF, rozmiar 3MB.


Instalacje

Wykorzystanie energii elektrycznej dla potrzeb ogrzewania budowli obronnych i ochronnych
Autor: Roman DOMINIK, Marek FLAJSZER, Wiesław FEDKO
III Krajowa Konferencja Naukowowo – Techniczna „EKOSCHRON’98’. Wyd. WAT, Warszawa, 1998.
Format: PDF, rozmiar 9MB.


Węzłowe problemy eksploatacji systemów elektroenergetycznych
Autor: Dariusz ŻUREK
II Krajowa Konferencja Naukowo – Techniczna pt. „Problemy badawcze i techniczne związane z projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją budowli obronnych i ochronnych”. Wyd. WAT, Warszawa, 1997.
Format: PDF, rozmiar 4MB.


Układy instalacji filtrowentylacyjnych ze szczególną charakterystyką elementów składowych oraz zasad eksploatacji
Autor: Władysław HARMATA, Małgorzata CHAŁUPCZAK
XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „EKOMILITARIS-2012”. Wyd. WAT, Warszawa, 2012.
Format: PDF, rozmiar 11MB.


Automatyczny zawór przeciwwybuchowy nowej generacji
Autor: Zbigniew SZCZEŚNIAK, Zygmunt MIERCZYK i inni
XXIV Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna „EKOMILITARIS- 2010”. Wyd. WAT, Warszawa, 2010
Format: PDF, rozmiar 25MB.


Prawo

Uwarunkowania prawa budowlanego w zakresie prowadzenia robot budowlanych dotyczących schronów i ukryć
Autor: Adam BARYŁKA, Jerzy BARYŁKA
XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „EKOMILITARIS-2012”. Wyd. WAT, Warszawa, 2012.
Format: PDF, rozmiar 3MB.


Prawne problemy związane z budownictwem schronowym Obrony Cywilnej
Autor: SZAFRAŃSKI Michał
XXIV Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna „EKOMILITARIS- 2010”. Wyd. WAT, Warszawa, 2010
Format: PDF, rozmiar 0,1MB.


Propozycje zasad utrzymania i finansowania budowli schronowych Obrony Cywilnej
Autor: SZAFRAŃSKI Michał
XXVI Międzynarodowa Konferencja naukowo-techniczna, EKOMILITARIS 2012, Wyd. WAT, Warszawa 2012.
Format: PDF, rozmiar 0,2MB.


Uregulowania prawne dotyczące ochrony ludności kraju z uwzględnieniem schronów i ukryć
Autor: Paweł KWIATKOWSKI
XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „EKOMILITARIS-2012”. Wyd. WAT, Warszawa, 2012.
Format: PDF, rozmiar 3MB.


Najnowsze projekty rozwiązań prawnych w zakresie budownictwa schronowego
Autor: Zbigniew SZCZEŚNIAK, Michał SZAFRAŃSKI, Paweł KWIATKOWSKI
XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „EKOMILITARIS-2017”. Wyd. WAT, Warszawa, 2017.
Format: PDF, rozmiar 6MB.