-strona główna

  INFORMACJE OGÓLNE
 -współczesne zagrożenia
 -definicje
 -zadania schronów i ukryć
 -schrony w Polsce
 -schrony w UE

  ZAGADNIENIA
  TECHNICZNE
 -dobór odporności
 -ogólne wymagania
  układy funkcjonalne:
 -wejścia i komunikacja
 -pom. funkcji podstaw.
 -pomieszczenia socjalne
 -pom. strefy technicznej
  ustroje nośne:
 -projektowanie
 -warstwy ochronne

  -literatura

  -o stronie

O stronie

W zamierzeniu pomysłodawców niniejsza strona ma za zadanie przedstawić Czytelnikom aktualny zasób wiedzy na temat schronów i ukryć. Adresatami strony są osoby, które chciałby się dowiedzieć podstawowych informacji o schronach i ukryciach.

Stronę podzielono na dwie kategorie:
• Informacje ogólne,
• Zagadnienia techniczne (adresowane do osób zajmujących się
   planowaniem, wykonaniem i eksploatacją schronów i ukryć).

W przygotowaniu są również informacje z zakresu samoobrony powszechnej, które będą dostępne w formie przystępnych prezentacji.

Informacje na stronie pochodzą z publikacji naukowych (patrz: przypisy). Powołano się w szczególności na opracowania prof. nadzw. dr hab. inż. Zbigniewa Szcześniaka, Dyrektora Instytutu Inżynierii Lądowej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, uznanego w Polsce i za granicą specjalisty w dziedzinie budownictwa schronowego.

Opracowań z zakresu współczesnej fortyfikacji, w przeciwieństwie do wielu innych dziedzin wiedzy, na próżno dziś szukać w zasobach Internetu. Przekłada się to na powszechną nieznajomość tych zagadnień, niekiedy również wśród osób podejmujących się projektowania i wykonawstwa takich obiektów. Chcielibyśmy, aby ten serwis, przynajmniej w bardzo podstawowym zakresie, wypełnił powyższą lukę.

Warto wspomnieć, iż mamy w Polsce cenionych w NATO ekspertów z tej dziedziny, kontynuujących tradycje polskiej szkoły fortyfikacyjnej, a także jedne z najnowocześniejszych na świecie rozwiązań schronowych, jak choćby automatyczne zawory przeciwwybuchowe nowej generacji czy systemy filtrowentylacyjne, których głównym odbiorcą jest wojsko. Pomimo tego, wciąż nierozwiązane pozostają problemy związane z utrzymaniem i finansowaniem schronów dla ludności, będące skutkiem wieloletnich zaniedbań legislacyjnych i braku regulacji prawnych.


konsultacja naukowa: Zbigniew SZCZEŚNIAK
redakcja: Michał SZAFRAŃSKI

menu   
    
Szablony www flankerds.com