-strona główna

  INFORMACJE OGÓLNE
 -współczesne zagrożenia
 -definicje
 -zadania schronów i ukryć
 -schrony w Polsce
 -schrony w UE

  ZAGADNIENIA
  TECHNICZNE
 -dobór odporności
 -ogólne wymagania
  układy funkcjonalne:
 -wejścia i komunikacja
 -pom. funkcji podstaw.
 -pomieszczenia socjalne
 -pom. strefy technicznej
  ustroje nośne:
 -projektowanie
 -warstwy ochronne

  -literatura

  -o stronie

Aktualne zagadnienia z zakresu budownictwa ochronnego. Przykłady rozwiązań schronowych w Polsce i za granicą.

menu

Z dniem 4 grudnia 2018 r. weszły w życie wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie zasad postępowania z zasobami budownictwa ochronnego. To pierwszy taki dokument wydany od 1985 r. Wytyczne są kierowane do terenowych szefów obrony cywilnej (wojewodów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast) odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne. W normatywach technicznych stanowiących załącznik do wytycznych wprowadzono nowe definicje oraz określono warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle ochronne służące ochronie ludności. Z nowymi regulacjami można zapoznać się na stronie internetowej Szefa Obrony Cywilnej Kraju lub bezpośrednio tutaj:

>>> Wymagania techniczne dla budowli ochronnych <<<

>>> Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju <<<

Szablony www flankerds.com