-strona główna

  INFORMACJE OGÓLNE
 -definicje
 -zadania schronów i ukryć
 -schrony w Polsce
 -schrony w UE

  ZAGADNIENIA
  TECHNICZNE
 -wprowadzenie
 -ogólne wymagania
  układy funkcjonalne:
 -wejścia i komunikacja
 -pom. funkcji podstaw.
 -pomieszczenia socjalne
 -pom. strefy technicznej
  ustroje nośne:
 -projektowanie
 -warstwy ochronne

  -literatura

  -o stronie

Literatura

Na prośbę Czytelników udostępniamy w celach dydaktycznych wybrane publikacje o tematyce schronów. Planowane jest rozszerzenie niniejszej strony o kolejne pozycje literatury.

Podstawy zagadnień prawno-technicznych utrzymania schronów i ukryć dla ochrony ludności
Praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Szcześniaka.
Wydanie I, Wyd. WAT, Warszawa 2013.
Format: PDF, rozmiar 53MB.


Zasady kształtowania układów funkcjonalnych, ustrojów nośnych oraz warstw ochronnych schronów i ukryć
Autor: Zbigniew Szcześniak.
XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „EKOMILITARIS-2012”, Zakopane, 3-6.09.2010. Wyd. WAT, Warszawa, 2012, s. 628-648.
Format: PDF, rozmiar 20MB.


Przygotowanie schronów i szczelin przeciwlotniczych
Autor: Kazimierz Hanulak.
Szkolenie w zakresie OPL i PATOM, Wyd. TOPL, Warszawa, 1956, s. 90-103.
Format: PDF, rozmiar 3MB.